Wywoływanie negatywów kolorowych i czarno-białych

W naszym laboratorium wywołujemy filmy:

  •  kolorowe - typ 135, 35 mm (proces C-41)

  •  czarno-białe (proces ręczny)

  •  APS - 24 mm, negatywy kolorowe i czarno-białe typ 110 i 120 (średni format)

Filmy wywołujemy na japońskim procesorze marki Noritsu, stosując ciągłą kontrolę sensytometryczną procesów fotochemicznych, co pozwala na uzyskanie prawidłowych wyników. Wywołane u nas filmy są zgodne z zaleceniami producenta.

W cenie wywołania fotoindeks (stykówka) w formacie 10x15 cm 

Termin wywołania negatywu kolorowego to maksymalnie 48 h. Natomiast filmu czarno-białego (obróbka ręczna) 2-5 dni

Forsowanie dotyczy fimów czarno-białych