Zdjęcie do dowodu osobistego

Zdjęcie do dowodu osobistego (biometryczne)

  • czas realizacji 5-15 minut
  • wybór najlepszego ujęcia
  • drobny retusz gratis
  • zdjęcie na papierze fotograficznym zgodne z wymogami urzędowymi
  • Wersja cyfrowa (JPG) na CD, kod dostępu, pendrive + 10 PLN

Zapraszamy do naszego studia bez wcześniejszego umawiania od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 21.00 Sobota 9.00-17.00

ILOŚĆ 4 szt 6 szt 8 szt
CENA 50 PLN 55 PLN 60 PLN

 

 

Informacje dotyczące składania wniosku:

Wniosek o wydanie/ wymianę dowodu osobistego składa się w dowolnym organie gminy

  • OSOBIŚCIE
  • w postaci elektronicznej - podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym, ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Informacja o zasadach obowiązujących przy realizacji spraw o wydanie dowodu osobistego drogą elektroniczną znajduje się w zakładce zatytułowanej "ELEKTRONICZNE ZAŁATWIENIE SPRAWY DOWODU OSOBISTEGO"

UWAGA : osoba, która nie ma możliwości złożenia osobiście w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnoisprawnością lub nie nadającą się pokonać przeszkodą, powiadamia organ gminy, któryt zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytutej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku wtedy organ gminy odmawia przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę.

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek na dowód możesz złożyć w dowolnym urzędzie gminy.

W Poznaniu zrobisz to:

w Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych,

  • przy  ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, sala obsługi parter,
  • przy ul. Gronowej 22a, 61-655 Poznań, sala obsługi parter,
  • przy ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań, sala obsługi parter.